Skip to Main Content
 

Dette er oss


Blackboard er utdanningssektorens samarbeidspartner for endring og hjelper studenter, lærere og institusjoner med å blomstre i et komplisert miljø som stadig endres.

Vi retter blikket mot fremtiden. Ved å innovere sammen hjelper vi kundene våre med å se fremtidens muligheter.


En gruppe med studenter i en forelesning

Vi samarbeider for at studenter skal lykkes


Vi forstår at folk lærer på en dynamisk måte, og at utdanningslandskapet er i stadig utvikling. Planen vår er å samarbeide med det globale utdanningssamfunnet og bruke innovative teknologier og tjenester for å legge til rette for gode resultater for både studenter og institusjoner.


Med en enestående innsikt i studentenes verden, de mest omfattende løsningene for at de skal lykkes og den største evnen til å innovere er Blackboard utdanningssektorens samarbeidspartner for endring. Vi tar bransjen til nye steder.

Enestående innsikt i studenters verden


Alle studenter er unike og bruker samme valgprosess som forbrukere – det vil si at de leter etter best verdi for pengene og bruker tilgjengelig informasjon til å støtte oppunder beslutningene sine. Forventningene deres er i stadig utvikling, ettersom verden og læringsmulighetene i den hele tiden endres.

Siden vi støtter studenter fra skoler gjennom faglig utvikling, kan vi veilede denne sektoren når det gjelder studentundersøkelser. Vi har enestående innsikt i standard arbeidsprosesser, studentatferd og emnetyper. I partnerskap med kundene våre forutser og lager vi løsninger for endringer innen studenters behov, forventninger og demografi.

Studenter i samtale
Student som gjør skolearbeid med teknologi

De mest omfattende løsningene for gode studentprestasjoner


Endringer i land og markeder legger press på institusjoner på alle nivåer. Institusjoner og organisasjoner er alltid ute etter å skape nye muligheter for studentene sine – det være seg via globale og regulatoriske endringer eller endringer i læringsmodeller og atferd.


Ved å inngå partnerskap med kundene våre drar vi nytte av nye muligheter på en fleksibel måte og gjør det vi kan for å hjelpe kunder og studenter med å lykkes i endringenes tid – ved å dra nytte av markedets mest omfattende samling av løsninger for gode studentprestasjoner.

Den største evnen til å innovere


Som også er tilfellet i mange andre sektorer, har utdanningsbransjen nå ny markedsdynamikk. Folk som lærer via global læring, begrenses ikke lenger av geografiske grenser, og teknologiens raske fremgang åpner nye veier.

For oss er denne markedsdynamikken en drivkraft for innovasjon. Vi har markedets største evne til å innovere og deler den daglig med kundene vi har inngått partnerskap med.

Studenter som lærer via teknologi

Neste trinn

Er det noe du lurer på? La oss hjelpe deg.