Skip to Main Content
 

Gjør om data til kunnskap


Blackboard Predict

Reduser antallet studenter som hopper av studiene, ved å bruke data fra Blackboard Learn til å identifisere tidlige varselssignaler. Blackboard Predict skaper modeller av nøkkelindikatorene for risiko og gir institusjoner informasjonen de trenger for å gripe inn proaktivt – før det er for sent.


X-Ray for Moodlerooms

Legg til rette for bedre læringsresultater ved å vite hva som fungerer (og hva som ikke fungerer), i spesifikke emner. X-Ray for Moodlerooms hjelper også lærere med å merke studenter som er i fare for å hoppe av – foruten å hjelpe dem til å ta raske grep for å gripe inn.


Blackboard Intelligence

Forbedre programeffektiviteten ved hjelp av datadreven analyse om elevatferd. Med Blackboard Intelligence får lærere enkel tilgang til innsikt i studenters engasjement og prestasjoner, slik at de kan utføre nødvendige handlinger og korrigere kursen.

Intelligence for Learn

Blackboard Analytics for Learn kombinerer omfattende data fra Blackboard Learn™ med student- og emneattributter fra SIS/ERP for å lage omfattende rapporter og instrumentpaneler for studenter, lærere, personell og ledere.

Engasjer studenter ved å gi dem informasjonen de trenger for å følge med på prestasjonene sine og å sammenligne seg med medstudenter. Blackboard Analytics for Learn lar deg enkelt lage instrumentpaneler med informasjonen studentene trenger. Studenter kan også få tilgang til disse instrumentpanelene fra innad i Blackboard Learn-emnene sine.

Gi lærere bedre, raskere og mer pålitelige data som hjelper studenter med å oppnå gode resultater. Instrumentpaneler for emner og andre rapporter fra Blackboard Analytics for Learn er tilgjengelig for lærere i emnene deres. 

Personalet har enkel, selvbetjent tilgang til data som kan gi deg et perspektiv på konsernnivå. Få innsikt om brukeraktivitet, emnedesign og data om studentkarakterer og læringsresultater på tvers av avdelinger og kolleger. Få evnen til å forbedre bruken av Blackboard Learn-plattformen for å støtte undervisning, læring og gode resultater for studenter.

Intelligence for Student Management

Blackboard Intelligence gir deg innsikt i institusjonsdata du kan bruke til å ta databaserte beslutninger, og skaper én enkelt selvbetjent driftsrapporteringsplattform.


Neste trinn