Skip to Main Content
 

Løsninger og tjenester for videreutdanning


Videreutdanningsstudenter som studerer på en benk

Få støtten du trenger for å lykkes – fra begynnelse til slutt.

 

Læringsløsninger

Hos Blackboard er vi alltid ett hakk lenger frem i tankeprosessen. Når du vil se hvordan du kan få økt støtte fra miljøet ditt for læringsadministrering når det gjelder dine egne endrende behov og studentenes læringsopplevelse – både nå og i fremtiden – er det bare å si fra. Vi står klare til å hjelpe deg.

Læringsløsninger

Learning Core   

Gjør læringsprosessen mer effektiv både i og utenfor de tradisjonelle klasseromsveggene, og gi studentene dine den nettlæringsopplevelsen de forventer.

Learning Essentials  

Skap et nettbasert samarbeidsrettet læringsmiljø som tilbyr personlig tilpassede og fleksible læringsalternativer.


 

Tjenester

Når institusjonen din implementerer en høytytende teknologiplattform, får du mange fordeler. Dra full nytte av investeringene dine med opplæringsløsninger som er skreddersydd behovene til lærerne, studentene og IT-administratorene ved institusjonen.

Tjenester

Strategiske konsulenttjenester  

Gi studentene nettbasert støtte og opplæring for alle Blackboard-verktøyene de har tilgjengelig.

Administrerte vertstjenester   

Læringsteknologi spiller en sentral og misjonskritisk rolle.

Plattform- og opplæringstjenester  

Få strategisk støtte og konkrete løsninger for å administrere endringer og drive frem forandring.


 

Suksess i markedet

La ekspertene våre vise deg hvordan teknologiene våre kan hjelpe deg med å skape et sammenknyttet universitet der alle samarbeider og har tilgang til utdanning – når som helst og hvor som helst.

Suksess i markedet

Styrk studentenes ferdigheter og potensiale  

Om de lykkes – og overlever – på sikt kommer til syvende og sist an på hvor effektivt de ansatte kan hjelpe studentene med å opparbeide seg relevante ferdigheter.

Engasjer studenter og ansatte  

Engasjement er studentenes innsats for å oppnå ønskede resultater, samt universitetets innsats for å fremme studentenes deltakelse.

Bli mer konkurransedyktig med færre ressurser  

Nå er det viktigere enn noen sinne før å utruste elever med de riktige ferdighetene samtidig som du reduserer forbruket av ressurser.


Neste trinn