Skip to Main Content
 

Engasjer studenter og ansatte


Studenter som er mer engasjerte, yter bedre og har større sannsynlighet for å fullføre studiene. Studenter som er mindre engasjert, gjør det ofte dårligere, krever mer støtte og har høyere risiko for å droppe ut. Alt dette har økonomiske konsekvenser. Engasjement er nøkkelen til å få gode resultater fra studentene og dermed også fra de ansatte.


En videreutdanningsstudent som sjekker filene sine med mobilen mens han kjører

Hva er engasjement?


Engasjement er studentenes innsats for å oppnå ønskede resultater, samt universitetets innsats for å fremme studentenes deltakelse.

Hvordan kan du oppnå engasjement?

Du kan bygge inn engasjement i meddelelser, læreplanen, støttetjenestene for studentene og læringsteknologien.

Illustrasjon av ulike kommunikasjonsmetoder en student kan komme til å bruke

Forbedre kommunikasjonen


Bruk data til å finne den beste måten å kommunisere med studentene dine på.

En lærer snakker med en student

Engasjer studentene


Bygg inn preferanser for kommunikasjon og læringsstil i læreplanen for å tilpasse etter studentenes behov.

En lærer og studenter med overliggende analyse som studerer risikovurdering

Gi bedre støtte


Bruk data for å identifisere studenter som er i risikogruppen og oppnår dårlige resultater, for å skape nytt engasjement hos dem.

Studenter som drar nytte av nettbrett og frihet i emnene sine

Bruk teknologien


Bruk studentenes interesse for teknologi for å engasjere dem både på og utenfor universitetet.

Les om løsningene og tjenestene vi tilbyr som kan hjelpe deg med å engasjere studenter og ansatte:

Neste trinn