Skip to Main Content
 

Videreutdanning


Bygg en samarbeidsrettet og levende videreutdanningsopplevelse

Det å gi ansatte riktig kompetanse og hjelpe elever med å nå potensialet sitt er kjernen i målet med videreutdanning. I Blackboard har vi bidratt til å oppnå dette ved å dele ekspertisen, kunnskapen og teknologien vår med videreutdanningsmiljøet i over ti år. La ekspertene våre vise deg hvordan teknologiene våre kan hjelpe deg med å skape et sammenknyttet universitet der alle samarbeider og har tilgang til utdanning – når som helst og hvor som helst.

Styrk studentenes ferdigheter og potensiale

Sektoren for videreutdanning er krevende. Mange institusjoner står nå overfor budsjettinnskrenkninger og sterkere lokal konkurranse. Om de lykkes – og overlever – på sikt kommer til syvende og sist an på hvor effektivt de ansatte kan hjelpe studentene med å opparbeide seg relevante ferdigheter. Én måte å gjøre dette på, er å lage ulike utdanningstilnærminger som brukes samtidig.

En lærer snakker med en klasse med studenter.

Engasjer studenter og ansatte

Engasjement er studentenes innsats for å oppnå ønskede resultater, samt universitetets innsats for å fremme studentenes deltakelse. Du kan inkludere engasjement i kommunikasjon, læreplaner, støtte for elevene og læringsteknologi.

En lærer vier to elever i klassen personlig oppmerksomhet.

Bli mer konkurransedyktig med færre ressurser

Nå er det viktigere enn noen sinne før å utruste elever med de riktige ferdighetene samtidig som du reduserer forbruket av ressurser. Finansieringen reduseres kontinuerlig på nasjonalt nivå, noe som øker initiativet for større effektivitet og søk etter nye inntektsstrømmer. Videreutdanningsinstitusjoner står overfor endringer.

En gruppe studenter studerer på gulvet i en universitetsbygning.

Neste trinn