Skip to Main Content
 

En fleksibel institusjon


Global høyere utdanning er alltid i endring. Det finnes enorme muligheter for institusjoner som klarer å identifisere riktig retning og fleksibelt innrette seg etter den, samtidig som det finnes farer for de som ikke klarer det. Fleksibilitet på institusjonsnivå er evnen til å tilpasse seg og trives i miljøer som er i rask endring.


En lærer hjelper en student med en klasse for blandet læring.

Løs komplekse institusjonsutfordringer


Komplekse utfordringer er ikke fremmed for institusjoner for høyere utdanning. Ledere må takle kostnadskutt samtidig som kvaliteten skal opprettholdes, global konkurranse med andre institusjoner og økende studentrekruttering ved å tilby mer fleksibel levering, for å nevne noe.

Les om løsningene og tjenestene vi tilbyr som kan hjelpe deg med å bli mer fleksibel:

Komponenter i fleksibilitet

Fleksibilitet gjør det mulig å finne en løsning – hva trenger du for å være fleksibel?

  • Muligheten til å utforske ulike kategorier med oppdaterte data
  • Tillit til en strategisk prosess for å definere og planlegge den nødvendige endringen
  • Taktikk om å frigjøre menneskelige ressurser samtidig som tjenestenes pålitelighet opprettholdes
  • Alternativer for å jobbe for endringer på en fleksibel måte

Studenter ber læreren om hjelp.

Et datadiagram

Forstå hva som skjer akkurat nå

Innsikt som raskt avledes fra nåværende data, er avgjørende for fleksibel strategisk beslutningstaking.

Finn ut mer
Ha en prosess for endringsimplementering

Apati må overkommes før endring kan implementeres i institusjonen. Det er avgjørende å utvikle en fornuftig og velprøvd prosess.

Fire studenter samarbeider om et skoleprosjekt.

Et team av ansatte og fakultetsmedlemmer løser utfordringer ved institusjonen.

Distribuer folk for å drive endringer

Mål og planer krever folk som kan håndtere dem. De ansatte må få muligheten til å følge endringsaktiviteter av høy verdi mens tjenestenivået opprettholdes.

En rekke alternativer du kan bruke for å nå målene dine

Robust teknologi kan løse mange utfordringer. Vi tilbyr et bredt spekter av anerkjente, fleksible og integrerte alternativer du kan bruke for å oppnå gode resultater.

To studenter samarbeider med hver sin enhet.

Case-studier

Oppnå aggressive påmeldingsmål
Ressurser

Oppnå aggressive påmeldingsmål

Med aggressive påmeldingsmål tok Edge Hill en strategisk avgjørelse om å investere i Blackboard Learn og det tilhørende virtuelle læringsmiljøet. Siden IT-avdelingen hadde nådd kapasitetsgrensen, valgte universitetet Blackboard Managed Hosting for å dra nytte av et mye mer stabilt og pålitelig VLE som ikke kunne replikeres internt.


Neste trinn