Skip to Main Content
 

Blandet læring


Undervisning og læring av høy kvalitet, effektiv ressursbruk og studentengasjement er avgjørende for institusjoners fremtid. Hvordan kan du fortsette å forbedre institusjonen din når det er lite midler å investere med?


En illustrasjon av et forstørrelsesglass, en bok, en globus, et beger, en bærbar datamaskin, et teleskop og andre læringsenheter.

God blandet læring gir bedre resultater


Kombinasjonen av nettbasert læring og tradisjonelle økter ansikt til ansikt har eksistert i minst ti år. Dette er populært blant studenter, og det muliggjør læring som ikke er bundet av tid og sted, samtidig som det beholder fordelene ved personlig kontakt. Mange som har tatt godt i mot det, oppfatter det som en måte å skalere studentantallet på. Nå ønsker institusjoner å virkeliggjøre fordelene ved blandet læring i enda større grad.

Utvikle effektiviteten i blandet læring

Når du fokuserer på disse fire aktivitetsområdene, kan du se flere av fordelene med blandet læring.

Øk engasjementet med nettbaserte komponenter

Øk engasjementet med nettbaserte komponenter


Skreddersy nettlæring til passende oppgaver, for eksempel formativ vurdering eller asynkront gruppearbeid.

Bruk ressurser effektivt

Bruk ressurser effektivt


Bruk nettbaserte verktøy for å skalere tilgangsmetoder og interaksjon mellom de ansatte og elevene.

Undervisning og læring av høy kvalitet

Undervisning og læring av høy kvalitet


Gjør læringen personlig ved å tilby mange måter å utvide og konsolidere kunnskapen på.

Bruk av teknologi

Bruk av teknologi


De ansatte har behov for tilgang til god opplæring, utvikling og støtte for å endre undervisningspraksisen sin.

Les om løsningene og tjenestene vi tilbyr som kan hjelpe deg med blandet læring:

Neste trinn