Skip to Main Content
 

Studentfremgang


Studentfremgang er fortsatt et risikoområde for institusjoner. Elever som hopper av studiene, har innvirkning på økonomien: Finansieringen går tapt eller blir trukket tilbake, tiden og ressursene som som er brukt på rekruttering, er forgjeves og skaden på institusjonens omdømme gjør det vanskeligere å rekruttere fra samme gruppe senere. Men når risikogrupper oppnår gode resultater, bygges det en god sirkel med tillit på institusjonen, hos studenten og i markedet.


Studentfremgang

Gode data og fleksibel handling er nøkkelen til fremgang

Ta hånd om studentfremgangen

Det er ikke alltid klart hvordan løsningen kan leveres selv om utfordringen er forstått. Hvordan kan du for eksempel tilby en mer fleksibel læringsplan? Dette krever sannsynligvis en samlet respons fra flere områder av institusjonen samt bruk av vurdering og tilbakemelding for å overvåke fremgangen.

Enkelte studenter syns det er vanskelig å studere med lærebøker.

Identifiser risikostudenter


Datainnsamling må utføres raskt og kunne gjentas for å identifisere årsaken til treg fremgang.

Syv barn som legger hendene oppå hverandre i en sirkel.

Øk studentenes engasjement


Så snart risikogruppene er identifisert, trengs det verktøy for å engasjere dem.

En illustrasjon av en vurdering.

Frem kontinuerlige prestasjoner


Vurderinger og tilbakemeldinger som brukes formativt, kan hjelpe alle studenter med å oppnå gode resultater.

En lærer som hjelper én individuell student.

Legg til rette for individuelle forskjeller


Personlig tilpasning legger til rette for engasjement som oppfyller elevenes viktigste læringsbehov.

Les om løsningene og tjenestene vi tilbyr som kan hjelpe deg med studentfremgang:

Neste trinn