Skip to Main Content
 

Strategiske konsulenttjenester


Utdanningsmiljøet er hele tiden i rask endring. Økonomisk press, elevforventninger, global konkurranse og teknologiske endringer tvinger institusjoner til å tenke over effektiviteten av strategiene og praksisen deres for utdanning. Vi vet at mange institusjoner står overfor utfordringer når det gjelder effektiv bruk av ny teknologi for å bedre undervisnings- og læringsopplevelsen. Vi tilbyr en rekke konsulenttjenester som kan hjelpe deg med å fokusere på hovedvirksomheten din, nemlig å legge til rette for gode resultater hos elevene.


To ansatte. Idépersonen og implementatoren

Fra visjon og strategi til implementering


Vi samarbeider med institusjoner om å utvikle strategier, forretningscases, strategiske planer, endringsorganisering og organisasjonsmodeller til levering og kontinuerlig forbedring.

Blackboard Consulting kan hjelpe deg med å lykkes

Tjenestene våre kan hjelpe deg på en rekke områder, deriblant disse:

Sånn kan Blackboard hjelpe

Konsulentene og strategene våre bruker tilnærmingsmåter og teknikker som bruker de beste praksisene – ikke bare innen sektoren for høyere utdanning, men fra institusjoner over hele verden. De dyktige konsulentene våre har til sammen over 350 års kompetanse og erfaring innen utdanning og rådgivning. Anbefalingene våre gis på bakgrunn av reelle eksempler fra institusjoner som har oppnådd viktige mål, ytelsesindikatorer og spesifikke verdier.


Få mest mulig utbytte av investeringen din

Det strategiske tjenestetilbudet våre inkluderer følgende:

Personer i et møte som snakker om mål

Gjennomgang

Vi forstår situasjonen du er i og hva du vil oppnå og kan utføre en klarhetsgjennomgang.

Planlegging

Vi samarbeider med deg om å utvikle en omfattende strategisk plan, endre administreringstilnærmelsen og definere milepæler for å oppnå visjonen din.

En gruppe som samarbeider om en plan

Et bilde av en plan med flytskjema

Design

Akademisk design og tilnærmelse, deriblant sammenknyttede arbeidsflyter og implementeringstilnærmelser.

Mer informasjon

University of Groningen
Undersøkelser

Et studentsentrisk universitet

Se hvordan University of Groningen har gått mot teknologiforbedret læring for å oppfylle kravene hos dagens elever. Universitetet tok en strategisk beslutning om å gå over til Blackboard Managed Hosting, noe som ikke bare har frigjort verdifulle ressurser, men også har ført til en mer stabil opplevelse som alltid er tilgjengelig for både fakultetet og studentene. I tillegg har det ført til enda høyere bruksfrekvens av Blackboard Learn.


Neste trinn